top of page

Levensverzekering

We hebben alles in ons leven graag goed op orde: baan, huis, gezin etc. Maar hoe zit het als door natuurlijke of onvoorziene omstandigheden het inkomen wegvalt? Hebben u en/of uw nabestaanden dan nog de middelen om op dezelfde voet verder te leven? En hoe zit het met de toekomst van uw kinderen, bijvoorbeeld als ze willen studeren? Natuurlijk maakt u zich hier liever geen zorgen over. Maak daarom kennis met de levensverzekeringen van Guardian Group.

Financieel gedekt bij overlijden, aantrekkelijk sparen bij leven

Het overlijden van een naaste brengt een hoop pijn, maar ook een hoop financiële zorgen met zich mee voor de nabestaanden. Tegelijkertijd is de kans dat u jong overlijdt, hoewel aanwezig, niet groot. Om u in te dekken tegen de gevolgen van uw overlijden en ook te blijven sparen voor het meer aannemelijke geval dat u nog leeft op de gekozen einddatum van de verzekering, heeft Guardian Group de verzekering bij leven en overlijden. Zo bent u in beide gevallen goed verzekerd.

 

Welke verzekering?

Uw verzekering bij leven en overlijden kan op verschillende manieren uitkeren, geheel afhankelijk van uw wensen.

 

Lijfrente
Op uw pensioendatum ontvangt u de zogeheten gouden handdruk. Deze afkoopsom voor uw ontslag kunt u gebruiken om een periodieke uitkering bij Guardian Group aan te kopen. Zo zet u het eenmalige bedrag om in een handige uitkering in termijnen (bijvoorbeeld een maandelijkse uitkering). Zo zorgt u dat u periodieke inkomsten behoudt. Een ander groot voordeel van deze uitkeringsvorm is dat u over het gehele bedrag geen inkomstenbelasting hoeft te betalen!

 

Uitkering kapitaal in delen
U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag periodiek te laten uitkeren in delen. Zo kunt u bijvoorbeeld na een periode van vijf jaar de eerste uitkering ontvangen. Ook deze vorm van uitkeren biedt een fiscaal voordeel: doordat het bedrag bij de verzekeringsmaatschappij blijft staan, ontvangt u er rente over. 

 

Welke Aanvullende verzekering?

Tijdens de looptijd van uw verzekering kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen die het betalen van de premie (tijdelijk) moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid. Guardian Group biedt daarom tal van aanvullende verzekeringen die u de zorg van het betalen van uw premie uit handen nemen. 

 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Door verschillende oorzaken kunt u van de ene op de andere dag voor korte of lange tijd arbeidsongeschikt raken. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid betaalt Guardian Group deels of geheel uw premie tot aan de einddatum of uw eventuele revalidatie. Voor een geringe extra premie hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiële gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid.

 

Invaliditeitsrente
Mocht invaliditeit optreden, dan kan Guardian Group ook periodiek een bedrag uitkeren. Dit bedrag is mee te verzekeren in uw spaarverzekering. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van het bedrag dat u wenst te ontvangen. Deze extra verzekering wordt vooral gekozen door ondernemers die geen extra arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. 

 

Aanvullende ongevallenverzekering
Bij overlijden als gevolg van een ongeval kan een beding van dubbele uitkering als uitbreiding worden afgesloten. De extra uitkering vindt direct na het overlijden van de verzekerde plaats. Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

 

Verzorgingsclausule
Wanneer de ouder of verzorger voor een kind spaart, kan Guardian Group de premiebetaling overnemen als deze ouder of verzorger komt te overlijden. Met de verzorgingsclausule is de toekomstdroom van uw kind veiliggesteld, wat er ook gebeurt.

bottom of page