top of page

Constructieverzekering voor bouwwerken

Bijgewerkt op: 2 jun.


Welk soort verzekering is dit?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft.


Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt.


Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers, installateurs, maar ook de architecten, adviseurs en contracteurs.


Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn, en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.


Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.


Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.


Aasprakelijkheid (secundaire dekking)

De aansprakelijkheid voor schade die toebrengt aan anderen.


Onderhoudstermijn

U kunt de verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page