top of page

7 Belangrijke verzekeringen voor startende ondernemers

Bijgewerkt op: 25 sep. 2023Als ondernemer loop je het risico zowel persoonlijke als bedrijfsmatige schade op te lopen. Per bedrijf of ondernemer kan dit verschillen. Het is belangrijk om jezelf in te dekken tegen risico’s waarmee je als ondernemer te maken kan krijgen. We zetten de belangrijkste zakelijke verzekeringen op een rij.

  1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  2. Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

  3. Bedrijfsschadeverzekering

  4. Compagnonsverzekering

  5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  6. Overlijdensrisicoverzekering

  7. Pensioen


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je hebt een prachtige winkel geopend maar een klant slipt op de vloer. Of je bent adviseur en tijdens een presentatie valt er een kop thee over een laptop die niet van jou is. Voor dit soort schades wil je verzekerd zijn. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht bij anderen. De aansprakelijkheid van je bedrijf valt niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Door brand of inbraak kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld het verlies van voorraad. Via een opstalverzekering is het bedrijfspand verzekerd. De inventarisverzekering biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica. En met een goederenverzekering verzeker je je handelsvoorraad. Meestal zijn de goederen die buiten het bedrijfspand, maar wel op eigen terrein, staan ook meeverzekerd. Werk je vanuit huis? Dan is een particuliere inboedelverzekering meestal voldoende.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat je bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. Je omzet ligt dan stil, maar je personeelskosten en huur lopen wel gewoon door. De vergoeding van de bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en eventueel gederfde winst zodat je je bedrijf kunt voortzetten.

Compagnonsverzekering

Als je samenwerkt in een vof of in een andere rechtsvorm, dan vorm je samen een team. Je versterkt elkaar en je werkt samen aan opdrachten. Als je compagnon overlijdt dan kunnen erfgenamen een deel van het bedrijf opeisen. De compagnonsverzekering keert dan een geldbedrag uit, zodat het bedrijf voortgezet kan worden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Iedereen kan ziek worden. Als je kort ziek bent kun je dat meestal zelf wel opvangen. Helaas kun je ook langdurig ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt. Werknemers krijgen loon doorbetaald (SVB), maar als ondernemer moet je zelf iets regelen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor een inkomen als je door ziekte niet kunt werken. De premies zijn afhankelijk van je leeftijd en de branche waarin je werkt. Maar ook de wachttijd en van je inkomen is van invloed op de hoogte van je premie. De premies van de AOV zijn aftrekbaar van de belasting.

Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer je overlijdt kunnen de financiële gevolgen groot zijn voor degenen die achterblijven. Als je in loondienst werkt krijgen je partner en kinderen bij overlijden een nabestaandenpensioen. Als ondernemer heb je geen recht op deze regeling. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en kinderen voor een bepaalde periode een uitkering krijgen.

Pensioen

Je bent eigen baas, dus je bepaalt zelf wanneer je stopt met je bedrijf. Iedereen in op onze eiland heeft recht op AOV vanaf een bepaalde leeftijd. Als je als ondernemer verder niets regelt, krijg je alleen AOV. Wil je als ondernemer pensioen opbouwen? Dan moet je dit zelf regelen. Informeer jezelf over de mogelijkheden, zoals een pensioenregeling, koopsompolissen en levensverzekeringen.


Maak een goede inschatting van welke risico’s je kan oplopen en welke verzekeringen nodig zijn. Wij adviseren u graag!Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page